Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

18 01 2019
Міжнародний науковий симпозіум

«Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)»


Далі...

28 12 2018
Вітаємо!

з врученням Державної премії України в галузі освіти


Далі...

27 11 2018
Вітаємо!!!

з присудженням іменної стипендії Токаря Костянтина


Далі...

Користувачі  /  Викладач  /  Грищенко Олександр Юхимович  

Грищенко Олександр Юхимович

доктор фізико-матматичних наук,
професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Україна, 03127 Київ, проспект Глушкова 4Д, кімната 208
 
телефон: 0667097929
 
Освіта, робота, звання та ступені
 
У 1964 р. закінчив середню школу зі срібною медаллю,
у 1969 р. – механіко-математичний ф-т Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.
З 1969 р. математик-програміст, – 1970 р. – керівник групи програмістів на ф-ті кібернетики. З 1969 по 1973 р.  навчався у заочній аспірантурі.
З 1971 р. – асистент, старший викладач (1974) та доцент (1976) кафедри обчислювальної математики ф-ту кібернетики, з 2003р. професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 
У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розв’язок фільтраційних задач у багатошарових середовищах”, науковий керівник – професор Ляшко І.І.
У 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Чисельне моделювання і оптимізація динамічних та релаксаційних процесів”, науковий консультант Ляшко С.І.
 
Викладацька діяльність
 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Математична фізика
 • Чисельні методи
 • Сучасні проблеми теорії оптимізації
      
Наукові інтереси та напрямки наукових досліджень
 • Моделювання реальних фізичних процесів динаміки теплопровідних рідин та газів. А саме, побудова та дослідження чисельних методів і моделювання складних процесів механіки рідини, газу та плазми, зокрема, моделювання динамічних та кінетичних процесів хімічної кінетики та адсорбції, робочих середовищ газодинамічних та хімічних лазерів (газова динаміка з урахуванням хімічної та електронної кінетики), а також процесів динаміки над в’язкої теплопровідної рідини (проявлення оптичних голограм на термопластичних носіях).
 • Конструювання різницевих схем з заданими властивостями та алгоритмів розв’язування систем різницевих рівнянь.
 
Впровадження наукових результатів
 • З 1978 по 1990 рр. був науковим керівником низки важливих науково-дослідних тем: виконавцем Комплексної Республіканської програми очищення промислових вод, виконував науково-технічні замовлення військово-виробничого комплексу СРСР та космічного науково-виробничого об’єднання “Енергія”. Одержані теоретичні результати реалізовано у нових математичних моделях динаміки проявлення прихованого голографічного зображення на термопластичних носіях та моделях наскрізного моделювання газодинамічних і кінетичних процесів у системі “ударна труба-сопло”.
   
 • Розроблені О.Ю. Грищенком методики використовувались при розрахунку насосних станцій каналу Дніпро – Донбас, впроваджувалися у розробку нових технологій процесів адсорбції активних речовин, побудову спеціальних пристроїв для нанесення надтонкого покриття у вакуумі, тощо. Про впровадження наукових розробок у технічних проектах свідчить, наприклад, авторське свідоцтво №3948338/24-21 “Випаровувач для нанесення покриття у вакуумі” (1986).
 
Громадська діяльність
 • Неодноразово входив до складу організаційних комітетів ряду Міжнародних, Всесоюзних та Республіканських конференцій, семінарів і симпозіумів
 • Головний редактор серії "Прикладна математика" "Журналу обчислюваної та прикладної математики"
 • Неодноразово обирався членом Вченої ради ф-ту кібернетики.
 • Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д26.001.35 із захисту докторських дисертацій при КНУ імені Тараса Шевченка
 • Член науково-методичної ради факультету кібернетики, брав участь у розробці нових навчальних програм, програм нормативних та спеціальних курсів
 
Нагороди та відзнаки
 • Лауреат Республіканської премії молодих вчених України ім. М. Островського в галузі науки і техніки (1976) 
 • Нагороджений Дипломом ІІІ ступеня МВССО УРСР “За кращу наукову роботу” (1981) та медаллю “В пам’ять 1500-річчя Києва” (1982)
 
Наукові та навчально-методичні роботи
 
Автор близько 180 наукових та навчально-методичних праць. Серед них два навчальні посібники з грифом МВССО УРСР:
 • Теория функций комплексного переменного. – К.: Вища школа, 1985. – 336 с.;
 • Теорія функцій комплексної змінної. Розв’язування задач. – К.: Вища школа, 1994. – 366 с.( перевиданий російською мовоюу видавництві УРСС, Москва 2010р);
підручника з грифом МОН України:
 • Теорія функцій комплексної змінної. К.: ВПЦ Київський університет, 2008. – 460 с. (співавтор С.І.Ляшко, за заг. ред.. І.І.Ляшка),
монографії:
 • Чисельне моделювання процесів релаксаційної газової динаміки. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 224 с.;
багатьох методичних посібників та розробок, серед яких:
 • Основи чисельного моделювання процесів екології. ч.1,2. К.: ВПЦ Київський університет. 2005. – 70 с., 2006. – 54 с. (співавтори – А.В.Гладкий, С.І.Ляшко), 
 • Методи Фур’є та першого диференціального наближення в теорії різницевих схем. – К.: ВПЦ Київський університет. 2005. – 84 с. (співавтор – С.І. Ляшко)
та ін.

© 2010 - 2019
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено