Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

03 07 2021
Вибрані публікації співробітників кафедри за останні роки

Опубліковано список вибраних наукових робіт співробітників кафедри за останні роки.


Далі...

23 03 2020
Увага!

карантин


Далі...

20 02 2020
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Геолокаційні аспекти інноваційного розвитку економіки»


Далі...

 

Теми курсових та дипломних робіт

Курсові роботи

Науковий керівник - асистент Денисов С.В.
«Аналіз інформаційної протидії у невироджених соціальних мережах, аналіз моделей організаційних схем з розподіленим контролем»
«Дослідження моделі взаємного впливу агентів у соціальних мережах»
«Дослідження моделі інформаційного впливу ЗМІ у однорідних соціальних мережах»
«Моделі інформаційного управління в соціальних мережах. Репутація членів соціальної мережи»
 
Науковий керівник - професор Клюшин Д.А.
«Математичне моделювання процесу поширення у тканині лікарських засобів, введених за допомогою пластиру із мікроголками»
«Діагностика раку на основі фрактальної розмірності»
 
Науковий керівник - професор Номіровський Д.А.
«Узагальнена розв'язність гіперболічного диференціального рівняння в частинних похідних»
 
Науковий керівник - професор Семенов В.В.
«Геодезичні метричні простори та оптимізація»
«Дослідження методів декомпозиції»
«Задача транспортної рівноваги»
«Задача Штакельберга»
«Методи апроксимації нерухомих точок»
«Метод субградієнтів для задачі з розподіленими даними. Дослідження пошуку геометричної  медіани на многовидах»
«Моделювання конкуренції традиційних суспільств (Мікени vs Троя)»
«Рандомізований алгоритм Качмажа для розв'язання систем лінійних рівнянь та нерівностей»
 
Науковий керівник - доцент Черній Д.І.
«Моделі занурення нескінченного клину у ідеальну рідину»
«Моделювання течії у протоці за допомогою методу дискретних особливостей»
«Обтікання нестаціонарною течією фіксованої перешкоди. Побудова розподілу тиску та потенціалу течії»
 

Бакалаврські дипломні роботи 

Науковий керівник - асистент Денисов С.В.
«Інфекційна модель поширення інформації в соцмережі»
«Моделювання коливальних процесів з застосуванням web-технологій»
«Web-середовище для обчислення розв’язку диференціальних рівнянь на базі МСЕ»
 
Науковий керівник - професор Клюшин Д.А.
«Генетичні алгоритми побудови еліпсоїдів Петуніна та їх застосування»
«Квадратичний дискримінантний аналіз та його застосування»
«Методи фільтрації сканограм інтерфазних ядер»
«Побудова 3D-еліпсоїдів за мінімальними паралелепіпедами»
«Статистичні методи класифікації цитометричних зображень»
«Числові методи аналізу ДНК»
 
Науковий керівник - професор Номіровський Д.А.
«Чисельне моделювання процесу нагріву рухомого тіла у блоках термозакріплення пристроїв друку»
 
Науковий керівник - професор Рубльов Б.В.
«Застосування ЕМ-алгоритму в процесі побудови еліпса мінімальної площі»
«Побудова еліпса мінімальної площі для половини заданих точок методом обчислювальної геометрії»
 
Науковий керівник - професор Семенов В.В.
«Динамічні системи для задач рівноважного програмування»
«Прямо-двоїсті методи»
 

Магістерські дипломні роботи 

Науковий керівник - професор Грищенко О.Ю.
«Побудова швидкодіючих алгоритмів чисельного моделювання просторових процесів кінетики адсорбції»
«Чисельне моделювання неізотермічних процесів динаміки в'язкої рідини в неоднорідному середовищі»
 
Науковий керівник - професор Клюшин Д.А.
«Алгоритми бустингу в задачах діагностики раку»
«Порівняльний аналіз довірчих інтервалів зі змінним рівнем значущості»
 
Науковий керівник - професор Рубльов Б.В.
«Застосування моделі суміші нормальних розподілів для апроксимації еліпсоїда мінімальної площі»
«Побудова метрики на бінарних графах»
 
Науковий керівник - професор Семенов В.В.
«Модель оптимальної тарифікації доріг транспортної системи мегаполісу»
«Регуляризація екстрапроксимальних та екстраградієнтних методів»
 
Науковий керівник - доцент Черній Д.І.
«Задача максимізації потоку ідеальної рідини через вісесиметричну систему перешкод з рухомою границею»