Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

03 07 2021
Вибрані публікації співробітників кафедри за останні роки

Опубліковано список вибраних наукових робіт співробітників кафедри за останні роки.


Далі...

23 03 2020
Увага!

карантин


Далі...

20 02 2020
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Геолокаційні аспекти інноваційного розвитку економіки»


Далі...

Наукові публікації.

На базі кафедри існує наукова школа, яка була основана в 1968 році.

На сьогоднішній день співробітниками НДЛ "Обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ" та кафедри обчислювальної математики виконується бюджетна тема "Розробка алгоритмів моделювання та оптимізації динамічних систем для оборони, медицини та екології" (№ 16БФ015-03). В рамках цієї фундаментальної теми були розроблені нові чисельні методи для моделювання трансдермального переносу ліків. Встановлено оцінки оптимальних діаметрів мікроголок, які надають комфортне використання масивів мікроголок для ін'єкцій і ефективне використання трансдермального введення ліків. Запропоновано новий варіант методу дзеркального спуску для розв’язання варіаційних нерівностей з псевдомонотонними операторами. Запропоновано новий різницевий метод розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь, що грунтується на параболічному сплайні. Продемонстровано ефективність методу на прикладі стаціонарного рівняння другого порядку, яке містить малий параметр при старшій похідній. Розроблено математичну модель зовнішньої балістики. Ця модель є модифікацією моделі НАТО відповідно до стандарту STANAG 4355.

Докторські дисертації
2005 р.
Рубльов Б. В. – на тему «Квадратичне розпізнавання множин та дослідження гладких метрик» спеціальність  01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних рішень, наук. конс. проф. Ляшко С. І.
2006 р.
Номіровський Д. А. – на тему «Чисельні та аналітичні методи моделювання та оптимізації лінійних систем» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. конс. проф. Ляшко С. І.
2008 р.
Клюшин Д. А. – на тему «Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості» спеціальність 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, наук. конс. проф. Ляшко С. І.
2010 р.
Семенов В. В. – на тему «Варіаційні проблеми та узагальнена оптимізація лінійних систем» спеціальність  01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики, наук. конс. проф. Ляшко С. І.
2017 р.
Зуб С. С. – на тему «Математичне та комп’ютерне моделювання у гамільтовій динаміці магнітних тіл в системах з симетріями» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. конс. проф. Ляшко С. І.
 
Кандидатські дисертації
2006 р. 
Романов А. В.
2009 р. 
Григор’єва Л. В.
2011 р. 
Потапенко Л. І. – на тему «Математичне моделювання процесу рельєфоутворення» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Грищенко О. Ю.
Турчин О. Я. – на тему «Моделі та методи комбінаторної оптимізації та їх застосування» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Ляшко С. І.
Анікушин А. В. – на тему «Чисельні методи оптимізації та моделювання процесів, що описуються лінійними інтегро-диференціальнимим рівняннями» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Номіровський Д. А.
2012 р. 
Головенко А. Д. – на тему «Обчислювальні технології моделювання аероди-намічних процесів» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. доц. Черній Д. А.
2013 р. 
Вакал Ю. Є. – на тему «Дослідження резонансних коливних процесів у мало вимірних гамільтонових системах» спеціальність 01.01.02 диференціальні рівняння, наук. кер. проф. Парасюк І. О.
Оноцький В. В. – на тему «Чисельне та комп’ютерне моделювання процесів переносу з використанням двокрокових симетризованих алгоритмів» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Грищенко О. Ю.
Стешенко Г. М. – на тему «Математичне моделювання та ідентифікація параметрів підземного переносу сумішей радіонуклідів» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Клюшин Д. А.
Яковенко (Крилова) А. С. – на тему «Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках» спеціальність 01.01.02 диференціальні рівняння, наук. кер. пров. наук. співр. Сандраков Г. В.
2015 р.
Маліцький Ю. В. – на тему «Ефективні проективні методи для варіаційних нерівностей та задач структурної оптимізації» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Семенов В. В.
2016 р.
Марцафей А. С. – на тему «Чисельне моделювання гідродинамічних процесів з використанням багатопроцесорних систем» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Грищенко О. Ю.
Гуляницький А. Л. – на тему «Якісний аналіз і чисельне моделювання систем з пам’яттю» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Семенов В. В.
Верлань Д. А. – на тему «Методи та засоби чисельної реалізації інтегральних моделей динамічних об'єктів на основі розщеплення ядер» спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, наук. кер. проф. Семенов В. В.
 
Гранти
2005 р.
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Проект "Методи оптимізації некласичних лінійних розподілених систем з узагальненим керуванням".
2007 р. 
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Проект "Моделі і методи оптимізації некласичних лінійних розподілених систем".
2009 р.
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.
2012 р. 
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Проект «Методи якісного аналізу та алгоритми для некласичних варіаційних задач».
2013 р.
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених. Проект «Ефективні алгоритми для нескінченновимірних варіаційних нерівностей та задач оптимального керування».
2016 р.
Дудар В. В. асп. – Грант Посольства Республіки Франція в Україні. 
2017 р.
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грант Президента України для проведення власних досліджень для здійснення наукового дослідження «Розробка та дослідження ефективних методів для варіаційних нерівсностей та задач оптимального керування». 
 
Нагороди:
2000 р.
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кращу наукову роботу.
2001 р. 
Ляшко С. І. док. фіз.-мат. наук, проф. – Премія імені В.М. Глушкова НАН України.
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Премія НАН України для молодих учених. Цикл робіт «Сингулярна оптимізація лінійних розподілених систем».
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Премія НАН України для молодих учених. Цикл робіт «Сингулярна оптимізація лінійних розподілених систем».
2003 р. 
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – звання "Заслужений вчитель України".
2007 р. 
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
2009 р.
Ляшко С. І. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».
Ляшко С. І. док. фіз.-мат. наук, проф. – Державна премія України в галузі науки і техніки. Цикл наукових праць «Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації»
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Відзнака НАН України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця».
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.
Номіровський Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Державна премія України в галузі науки і техніки. Цикл наукових праць.
2011 р.
Клюшин Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Звання кращого викладача факультету кібернетики. 
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених. Цикл наукових праць.
2012 р.
Кашпур О. Ф. канд. фіз.-мат. наук, доц. – Звання кращого викладача факультету кібернетики. 
Кашпур О. Ф. канд. фіз.-мат. наук, доц.– Грамота КНУ за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
Клюшин Д. А. док. фіз.-мат. наук, проф. – Грамота КНУ за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
Сандраков Г. В. док. фіз.-мат. наук, пров. наук. співр. –Грамота за сумлінну працю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Бєлоусова О. А. пров. інж. – Грамота за сумлінну працю в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
2013 р.
Ляшко С. І. док. фіз.-мат. наук, проф. – премія імені Тараса Шевченка КНУ. Підручник «Теорія функцій комплексної змінної».
Грищенко О. Ю. док. фіз.-мат. наук, проф. – премія імені Тараса Шевченка КНУ. Підручник «Теорія функцій комплексної змінної».
Семенов В. В. док. фіз.-мат. наук, проф. – Стипендія Верховної Ради. Цикл наукових праць «Методи розв’язання задач рівноважного програмування».
2014 р.
Вакал Ю. Є. асп. – Премія Президента України для молодих вчених. Цикл наукових праць «Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних системах та їх застосування».
2015 р.
Маліцький Ю. В. асп. – Премія SIAM Best Student Paper Prize. Стаття “Projected Reflected Gradient Methods for Monotone Variational Inequalities”SIAM J. Optim., 25(1), 502–520.
 
Виставки
1. ВиставкаУкраїни  «20 кроків до зірок», 2011 р.
2. Міжнародний екологічний форум «ДОВКІЛЛЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 2014» м. Київ, 23-25 квітня 2014 року. Учасники: Стеля О.Б., Стеля І.О., Ляшко С.І., Стеля О.Б., 
1.Інформаційно-довідкова система з інвентаризації міських зелених насаджень Greencity. 
2.Програмний комплекс для оптимізації дренажу підтоплених територій
3.Програмно-моделюючий комплекс KRISFLOW
4.Програмне забезпечення бази даних «Літопис природи»
3. ХІІ міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2015» 22 – 25 вересня 2015 року м. Київ, постер та доповідь «Ефективне НВЧ радіо-поглинальне покриття» Бедюх О. Р., Сандраков Г.В., Дробков М., Сандраков Г.В.
4. ХІІ Міжнародна спеціалізована виставка засобів захисту, озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій і товарів подвійного використання «Зброя та безпека - 2015» м. Київ, вересень, 2015 р. Електронна презентація Ляшко С.І., Стеля О.Б., Потапенко Л.І., Сіренко І.П., Ляшко С.І., Стеля О.Б., Потапенко Л.І., Сіренко І.П
5. Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України - 2015» м. Київ, квітень, 2015 р. Електронна презентація, 4 постери Ляшко С.І., Стеля О.Б., Сіренко І.П., Стеля І.О. Стеля О.Б., Сіренко І.П.
6. XIII міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека 2016» м. Київ, 11-14 жовтня 2016 р. Електронна презентація «Роботизований спостережно вогневий комплекс мобільний «Скорпіон» Кириченко І.В.
7. Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України 2016» м. Київ, 26-28 квітня 2016 р. Програмно-моделюючий комплекс KRISFLOW, постер, діючий зразок на комп’ютері  Стеля О. Б.
8. Рада директорів у  з наукового напрямку «Безпека» за участю КМДА і мера Києва В. Кличка. Київський національ-ний універси-тет імені Тараса Шевченка, 30 березня 2016 р. Інформаційно-моделюючі системи для комунального господарства – Стеля О.Б.
 
Патенти
Гомоляко И.В., Петунін Ю.І., Тумасова Е.П., Клюшин Д.А., Швадчин І.О. Спосіб діагностики раку шлунку. – Деклараційний патент (11) 31650 А (51) 6 А61В 10/00.
Ганіна К.П., Бородай Н.В., Петунін Ю.І., Клюшин Д.А. Спосіб диференціальної діагностики злоякісних та доброякісних проліферативних процесів у молочній залозі. – Патент на винахід № 99031467 від 15.03.2003 (бюл. № 5).
Дьоміна Е.А., Клюшин Д.А., Петунін Д.А., Савкіна М.Ю. Спосіб визначення величини дози опромінення. – Деклараційний патент на винахід № 2002042936 від 15.01.2003 (Бюл. 1)