Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

23 03 2020
Увага!

карантин


Далі...

20 02 2020
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Геолокаційні аспекти інноваційного розвитку економіки»


Далі...

04 02 2020
Cтипендії

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених


Далі...

Наукові посібники

Голубєва К.М. Елементи теорії похибок. -  Київ. 2020. - 22с.

Гончаренко Ю.В. Очерки по методике преподавания математики. - Киев. Кий. 2019. - 34с.

 

Наукові публікації за темою 16БФ015-03 (2017 р.)

Навчальні посібники

Покутний О.О., Семенов В.В. Теорія операторних рівнянь (додаткові розділи), ВПЦ "Київський універсиет", 2017, 137 с.

Наукові статті

1. Semenov V.V. A Version of the Mirror descent Method to Solve Variational Inequalities // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Volume 53, Issue 2. – Р. 234-243.

2. Семёнов В.В. Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств // Кібернетика і системний аналіз. – 2017. – № 2. – С. 83-93.

3. Вартузова М.В., Семёнов В.В., Чабак Л.М. Новый алгоритм с расстоянием Брэгмана для решения задачи о равновесии // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2016. – № 3 (123). – С.9-21.

4. Клюшин Д.А. Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації трансдермального перенесення ліків із систем мікроголок // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2016. – № 3 (123). – С.36-43.

5. Біленко В.І., Божонок К.В., Дзядик С.Ю., Стеля О.Б. Наближення поліномами розв'язків алгебраїчно-нелінійних рівнянь математичної фізики // Збірник праць Інституту математики НАН України. – 2016. – Т. 13, № 2. – С.1-21.

6. Stelia O.B., Potapenko L.I., Sirenko I.P. Simulation and software development for solving internal ballistics problems // Science. Business. Society. – 2017. – Year 2, Issue 3 – Р. 111-114.

7. Стеля О.Б., Сіренко І.П., Потапенко Л.І. Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2017. – № 1 (28). – С.53-57.

8. O.Kordas, A.Gourjii, E.Nikiforovich, D.Cherniy A study on mathematical short-term modelling of environmental pollutant transport by sea currents: The lagrangian approach // Journal of Environmental Accounting and Management. – 2017. – Р. 87-104.

9. Черний Д.И. Вычислительные технологии для метода дискретных особенностей в гидродинамике // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія: Мат. моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2016. – Вип. 32. – С. 75-83.

10. Черній Д.І. Про похідні для інтегральних представлень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія: фізико-математичні науки. – 2016. – Вип. 3. – С. 111-116.

11. Сандраков Г.В. Оптимізація параметрів масивів мікроголок // Збірник наукових праць: Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія:фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 169-174.

12. Denisov S.V., Dudar V.V., Semenov V.V., Vedel Ya.I. A new mirror-prox algorithm for variational inequalities // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1 (123). – С.15-29.

13. Зуб С.С., Ляшко Н.І., Семенов В.В. Динамічні системи для пошуку найближчих пар на двох гладких кривих в евклідовому просторі // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1 (123). – С.43-50.

14. Сандраков Г.В., Базилева М.И. Осреднение уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1 (123). – С.63-70.

15. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Оноцький В.С., Бондар О.С. Оптимізація цільового перенесення ліків із системи мікроголок. // Доповіді НАН України. – 2017. – № 11. – С.16-23.

Конференції

1. Вартузова М. В., Семенов В.В. Двохетапний проксимальний алгоритм з використанням відстані Брехмана для розв’язання задач про рівновагу // XXIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика 2016): Матеріали конференції. – Суми, 2016. – С.38.

2. Semenov V. V. A two-step proximal algorithm of solving the problem of equilibrium programming // VIII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM 2016): Тезисы. – Москва, 2016. – Т. 1. – С. 61.

3. Denisov S.V., Dudar V.V., Semenov V.V. A two-stage proximal algorithm with Bregman divergence // XXIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2017): Abstracts. – Mukachevo, Ukraine, 2017. – Р. 32.

4. Stelia O., Potapenko L., Sirenko I. Numerical simulation of internal ballistics // XXIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2017): Abstracts. – Mukachevo, Ukraine, 2017. – Р. 114.

5. Марцафей А.С., Оноцький В.В. Метод чисельного моделювання еволюційних процесів на багатопроцесорних комплексах // XXIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2017): Abstracts. – Mukachevo, Ukraine, 2017. – Р. 164.

6. Stelia O.B., Potapenko L.I., Sirenko I.P. Simulation and software development for solving internal ballistics problems // V International Scientific and Technical Conference ENGINERING, TECHNOLOGIES, EDUCATION, SAFETY’17: Proceedings. – Veliko Tarnovo, 2017. – Volume 1, – Р. 87-90.

7. Semenov,V.V. A variant of mirror descent method for solving variational inequalities // International Conference «Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics (dedicated to the memory of V.F. Demyanov) (CNSA-2017)»: Proceedings. – Saint-Petersburg; Russian Federation, 2017. – Р. 281-284.

8. Cherniy D. The Transformation of Discrete Singularities // XXX International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties” (XXX PDMU-2017, Dedicated to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev): Abstracts. – Vilius, Lithuania, 2017. – Р.32-33.

9. Гуржий А.А., Черний Д.И., Процан В.В Адаптация метода дискретных особенностей к задачам переноса поверхностных загрязнений морскими течениями // XVІІІ Международный симпозиум «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2017): Труды. – Харьков, 2017 – С. 82-85.

10. Довгий С.А., Черний Д.И Алгоритмы метода дискретных особенностей и вычислительные технологии // XVІІІ Международный симпозиум «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2017): Труды. – Харьков, 2017 – С. 86-91.

11. Гуржий А.А., Никифорович Е.И., Кордас О.И., Черний Д.И. Моделирование распространения загрязнения на морской поверхности // V Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»: Тези. – Київ, 2016. – С 25-26.

12. Stelia O.B., Potapenko L.I., Sirenko I.P. Mathematical model of stationary propellant combustion // XXX International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties” (XXX PDMU-2017, Dedicated to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev): Abstracts. – Vilius, Lithuania, 2017. – Р.114-115.

13. Стеля О.Б., Потапенко Л.І., Сіренко І.П., Нікіфоров М.М. Чисельне моделювання внутрішньобалістичних процесів // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка": Тези. – Київ, 2017. – С. 108.

14. Стеля О.Б., Потапенко Л.І., Сіренко І.П., Пампуха І.В. Математичне моделювання задач зовнішньої балістики // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка": Тези. – Київ, 2017. – С. 109.Fatal error: Uncaught Error: Object of class stdClass could not be converted to string in /web/univ.web/www.om/www/page.php:253 Stack trace: #0 {main} thrown in /web/univ.web/www.om/www/page.php on line 253