Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

18 01 2019
Міжнародний науковий симпозіум

«Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)»


Далі...

28 12 2018
Вітаємо!

з врученням Державної премії України в галузі освіти


Далі...

27 11 2018
Вітаємо!!!

з присудженням іменної стипендії Токаря Костянтина


Далі...

Науковий посібник

Гончаренко Ю.В. Очерки по методике преподавания математики. - Киев. Кий. 2019. - 34с.

 

Наукові публікації за темою 16БФ015-03 (2017 р.)

Навчальні посібники

Покутний О.О., Семенов В.В. Теорія операторних рівнянь (додаткові розділи), ВПЦ "Київський універсиет", 2017, 137 с.

Наукові статті

1. Semenov V.V. A Version of the Mirror descent Method to Solve Variational Inequalities // Cybernetics and Systems Analysis. – 2017. – Volume 53, Issue 2. – Р. 234-243.

2. Семёнов В.В. Вариант метода зеркального спуска для вариационных неравенств // Кібернетика і системний аналіз. – 2017. – № 2. – С. 83-93.

3. Вартузова М.В., Семёнов В.В., Чабак Л.М. Новый алгоритм с расстоянием Брэгмана для решения задачи о равновесии // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2016. – № 3 (123). – С.9-21.

4. Клюшин Д.А. Варіаційний підхід до моделювання і оптимізації трансдермального перенесення ліків із систем мікроголок // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2016. – № 3 (123). – С.36-43.

5. Біленко В.І., Божонок К.В., Дзядик С.Ю., Стеля О.Б. Наближення поліномами розв'язків алгебраїчно-нелінійних рівнянь математичної фізики // Збірник праць Інституту математики НАН України. – 2016. – Т. 13, № 2. – С.1-21.

6. Stelia O.B., Potapenko L.I., Sirenko I.P. Simulation and software development for solving internal ballistics problems // Science. Business. Society. – 2017. – Year 2, Issue 3 – Р. 111-114.

7. Стеля О.Б., Сіренко І.П., Потапенко Л.І. Чисельне моделювання піродинамічних процесів на основі комп’ютерної моделі внутрішньої балістики // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – 2017. – № 1 (28). – С.53-57.

8. O.Kordas, A.Gourjii, E.Nikiforovich, D.Cherniy A study on mathematical short-term modelling of environmental pollutant transport by sea currents: The lagrangian approach // Journal of Environmental Accounting and Management. – 2017. – Р. 87-104.

9. Черний Д.И. Вычислительные технологии для метода дискретных особенностей в гидродинамике // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Серія: Мат. моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2016. – Вип. 32. – С. 75-83.

10. Черній Д.І. Про похідні для інтегральних представлень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія: фізико-математичні науки. – 2016. – Вип. 3. – С. 111-116.

11. Сандраков Г.В. Оптимізація параметрів масивів мікроголок // Збірник наукових праць: Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія:фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 169-174.

12. Denisov S.V., Dudar V.V., Semenov V.V., Vedel Ya.I. A new mirror-prox algorithm for variational inequalities // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1 (123). – С.15-29.

13. Зуб С.С., Ляшко Н.І., Семенов В.В. Динамічні системи для пошуку найближчих пар на двох гладких кривих в евклідовому просторі // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1 (123). – С.43-50.

14. Сандраков Г.В., Базилева М.И. Осреднение уравнения Матье с быстро осциллирующим потенциалом // Журнал обчислювальної та прикладної математики. – 2017. – № 1 (123). – С.63-70.

15. Ляшко С.І., Клюшин Д.А., Оноцький В.С., Бондар О.С. Оптимізація цільового перенесення ліків із системи мікроголок. // Доповіді НАН України. – 2017. – № 11. – С.16-23.

Конференції

1. Вартузова М. В., Семенов В.В. Двохетапний проксимальний алгоритм з використанням відстані Брехмана для розв’язання задач про рівновагу // XXIII Міжнародна конференція з автоматичного управління (Автоматика 2016): Матеріали конференції. – Суми, 2016. – С.38.

2. Semenov V. V. A two-step proximal algorithm of solving the problem of equilibrium programming // VIII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM 2016): Тезисы. – Москва, 2016. – Т. 1. – С. 61.

3. Denisov S.V., Dudar V.V., Semenov V.V. A two-stage proximal algorithm with Bregman divergence // XXIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2017): Abstracts. – Mukachevo, Ukraine, 2017. – Р. 32.

4. Stelia O., Potapenko L., Sirenko I. Numerical simulation of internal ballistics // XXIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2017): Abstracts. – Mukachevo, Ukraine, 2017. – Р. 114.

5. Марцафей А.С., Оноцький В.В. Метод чисельного моделювання еволюційних процесів на багатопроцесорних комплексах // XXIX International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2017): Abstracts. – Mukachevo, Ukraine, 2017. – Р. 164.

6. Stelia O.B., Potapenko L.I., Sirenko I.P. Simulation and software development for solving internal ballistics problems // V International Scientific and Technical Conference ENGINERING, TECHNOLOGIES, EDUCATION, SAFETY’17: Proceedings. – Veliko Tarnovo, 2017. – Volume 1, – Р. 87-90.

7. Semenov,V.V. A variant of mirror descent method for solving variational inequalities // International Conference «Constructive Nonsmooth Analysis and Related Topics (dedicated to the memory of V.F. Demyanov) (CNSA-2017)»: Proceedings. – Saint-Petersburg; Russian Federation, 2017. – Р. 281-284.

8. Cherniy D. The Transformation of Discrete Singularities // XXX International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties” (XXX PDMU-2017, Dedicated to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev): Abstracts. – Vilius, Lithuania, 2017. – Р.32-33.

9. Гуржий А.А., Черний Д.И., Процан В.В Адаптация метода дискретных особенностей к задачам переноса поверхностных загрязнений морскими течениями // XVІІІ Международный симпозиум «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2017): Труды. – Харьков, 2017 – С. 82-85.

10. Довгий С.А., Черний Д.И Алгоритмы метода дискретных особенностей и вычислительные технологии // XVІІІ Международный симпозиум «Методы дискретных особенностей в задачах математической физики» (МДОЗМФ-2017): Труды. – Харьков, 2017 – С. 86-91.

11. Гуржий А.А., Никифорович Е.И., Кордас О.И., Черний Д.И. Моделирование распространения загрязнения на морской поверхности // V Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»: Тези. – Київ, 2016. – С 25-26.

12. Stelia O.B., Potapenko L.I., Sirenko I.P. Mathematical model of stationary propellant combustion // XXX International Conference “Problems of Decision Making under Uncertainties” (XXX PDMU-2017, Dedicated to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev): Abstracts. – Vilius, Lithuania, 2017. – Р.114-115.

13. Стеля О.Б., Потапенко Л.І., Сіренко І.П., Нікіфоров М.М. Чисельне моделювання внутрішньобалістичних процесів // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка": Тези. – Київ, 2017. – С. 108.

14. Стеля О.Б., Потапенко Л.І., Сіренко І.П., Пампуха І.В. Математичне моделювання задач зовнішньої балістики // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка": Тези. – Київ, 2017. – С. 109.


© 2010 - 2019
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено