Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

18 01 2019
Міжнародний науковий симпозіум

«Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)»


Далі...

28 12 2018
Вітаємо!

з врученням Державної премії України в галузі освіти


Далі...

27 11 2018
Вітаємо!!!

з присудженням іменної стипендії Токаря Костянтина


Далі...

НАУКОВИЙ СЕМІНАР "ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА"

Діє на кафедрі обчислювальної математики. В рамках семінару апробуються докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей 01.01.07 - обчислювальна математика, 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики та 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи.

Керiвник - Ляшко С.І., член-кореспондент НАН України, д. ф.-м. н., професор. 
Секретар - Семенов В.В., д. ф.-м. н., професор.
 
 
 
 
 
10 травня 2018 року,   14.15,   216 ауд.
 
Пашко С.В.
(Інститут програмних систем НАН України, Київ)
Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, що складаються з раціональних агентів
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук)
 
 
 
27 вересня 2017 року,   14.20,   216 ауд.
 
Чабак Л.М.
(Державний університет інфраструктури та технологій, Київ)
Проективні алгоритми для варіаційних нерівностей та задач рівноважного програмування
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, 01.05.02)
 
 
 
5 жовтня 2017 року,   14.10,   216 ауд.
 
Поздєєв В. О.
(Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського)
Математичне моделювання вимірювання імпульсних тисків у рідких середовищах
(за матеріалами монографії В.О. Поздєєв, О.В. Мельник, О.І. Авраменко "Математичне моделювання вимірювання імпульсних тисків у рідких середовищах")
 
 
 
27 вересня 2017 року,   14.20,   216 ауд.
 
Яременко М.І.
(Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)
Існування та властивості узагальнених розв'язків деяких типів квазілінійних диференціальних рівнянь та систем з головною частиною дивергерентного типу
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, 01.01.02)
 
 
 
2 березня 2017 року,   14.10,   216 ауд.
 
Пасічна М.В.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Методи і моделі диверсифікації та оптимізації структури енергетичного портфеля основних енергогенеруючих компаній країн-членів ЄС
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 01.05.04)
 
 
 
14 лютого 2017 року,   12.20,   216 ауд.
 
Prof. Jean-Christophe PESQUET
(Institut Universitaire de France, CentraleSupelec, University Paris-Saclay)
Stochastic proximal algorithms with applications to online image recovery (slides)
 
 
 
13 жовтня 2016 року,   14.00,   216 ауд.
 
Mykhailo PANTELIAT
(National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv)
Finite Element Analysis of 2D and 3D Multiphysics Problems in Electrical Engineering
 
 
 
7 квітня 2016 року,   14.20,   216 ауд.
 
Дияк І.І.
(Львівський національний університет імені Івана Франка)
Чисельне розв’язання задач для неоднорідних середовищ на основі поєднання методів скінченних і граничних елементів
 
 
 
16 березня 2016 року,   14.00,   216 ауд.
 
Лаптін Ю.П.
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України)
Методи негладкої оптимізації розв'язання структурованих задач
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук, 01.05.01)
 
 
 
1 квітня 2015 року,   14.10,   216 ауд.
 
Верлань Д.А.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Оптимізаційні методи розщеплення ядер для інтегральних рівнянь
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 01.05.02)
 
 
 
16 грудня 2014 року,   12.00,   216 ауд.
 
Маліцький Ю.В.
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Проективні методи для монотонних варіаційних нерівностей (slides)
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
 
2 грудня 2014 року,   14.40,    216 ауд.
 
Перетятько Анастасія Сергіївна
(Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ) 
Напіввизначена оптимізація для розв'язування загальних квадратичних задач (slides)
(за матеріалами канд. дисертації)
 
 
 
27 листопада 2014 року,   14.00,    216 ауд.
 
 
 
Горбонос Світлана
(асистент кафедри диференціальних рівнянь Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара) 
Якісний аналіз одного класу задач оптимального керування параболічними рівняннями з необмеженими коефіцієнтами (slides)
(за матеріалами канд. дисертації)
 
 
 
16 жовтня 2014 року,   12.20,    213 ауд.
 
Гладка Олена Миколаївна 
(аспірант кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне)
Числові методи комплексного аналізу та сумарних зображень моделювання нелінійних квазіідеальних процесів у пористих пластах
(за матеріалами канд. дисертації)
 
 
 
1 жовтня 2014 року,   14.00,   216 ауд.
 
Пам'яті Юрія Івановича Петуніна
 
 
 
 
5 червня 2014 року,   10.35,    213 ауд.
 
Першина Юлія Ігорівна 
(Українська інженерно-педагогічна академія, Харків)
Теорія розривних сплайнів та її застосування в томографії
(за матеріалами докт. дисертації)
 
 
 
 
6 березня 2014 року,   14.00,   216 ауд.
 
Соловйова С. А.
(с.н.с., кафедра вірусологіїНаціональна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)
 
Перспективи використання математичних та комп’ютерних моделей при прийнятті рішень в діагностиці, профілактиці та терапії вірусних захворювань людини
 
 
 
 
7 жовтня 2013 року,   14.00,   216 ауд.
 
Пам'яті Юрія Івановича Петуніна
 
 
 
19 вересня 2013 року,   14.00,   216 ауд.
 
 
В. В. Алексеєнко
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Моделі та методи непараметричної статистики
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
 
6 червня 2013 року,   14.00,   216 ауд.
 
Денисюк Володимир Петрович
(д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри вищої та обчислювальної математики, Національний авіаційний університет)
 
Покращення збіжності тригонометричних рядів Фур'є та тригонометричних інтерполяційних многочленів
 
 
 
13 листопада 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Обчислювальні процедури  як математичне поняття
 
  • Процеси  та процедури  в природничо-науковому розумінні.  Екстенсіональні та інтенсіональні їх аспекти. Приклади з  фізики, математики, інформатики.
  • Уточнення  поняття процедури. Обчислювальні процедури.
  • Обчислювальні процедури та алгоритми. Табличні алгоритми та їхні властивості.
  • Застосування обчислювальних процедур. 
 
 
1 листопада 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
Горбатенко Микола Юрійович
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Змішаний варіаційний підхід до оцінювання розв'язків та детермінованих даних лінійних еліптичних та параболічних рівнянь в умовах невизначеності
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
1 жовтня 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
Пам'яті Юрія Івановича Петуніна
 
З доповідями-спогадами про сумісні з Ю.І. Петуніним роботи виступили:
  • Рубльов Богдан
  • Клюшин Дмитро (slides)
  • Голубєва Катерина (slides)
  • Номіровський Дмитро
  • Семенов Володимир (slides)
Після доповідей була дружня бесіда з чаєм та тістечками.
 
 
27 вересня 2012 року,   15.00,   216 ауд.
 
Світлана Борисівна Бойко
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Моделювання задач гідродинаміки з урахуванням фазових переходів
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
27 вересня 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
Анастасія Сергіївна Крилова
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
Асимптотичний аналіз спектральних задач на дрібно-періодичних сітках
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
14 червня 2012 року,   12.00,   216 ауд.
 
К.В. МАКСИМЕНКО-ШЕЙКО
(Харків, ІПМ НАН України)
 
R-функции в математическом моделировании геометрических объектов и физических полей
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук)
 
 
29 травня 2012 року,   12.00,   216 ауд.
 
ОНОЦЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
(Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 
ДВОКРОКОВІ РІЗНИЦЕВІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
 
 
 
18 травня 2012 року,   14.00,   216 ауд.
 
ТЕРЕБУС АННА ВІКТОРІВНА
(кафедра інформатики та прикладної математики ф-ту математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету)
 
ПРОСТОРОВІ АНАЛОГИ МОДЕЛЬНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ НА КОНФОРМНІ ТА КВАЗІКОНФОРМНІ ВІДОБРАЖЕННЯ
 
(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, науковий керівник – професор Бомба А.Я.)

 

4 травня 2012 року,   13.00,    216 ауд.

БОЖАНОВА ТАМАРА АНАТОЛІЇВНА

(кафедра диференціальних рівнянь Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара)

ЗАДАЧІ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ НЕЛІНІЙНИХ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ТИПУ НА МЕРЕЖАХ

(матеріали дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)

 

17 квітня 2012 року,   11.00,    216 ауд.

Гольденгорін Борис Ісаакович

(Национальный исследовательский университет ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, Нижний Новгород, Россия)

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ СУБМОДУЛЯРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

 

27 жовтня 2011 року,   14.05,    216 ауд.

Ковалець Іван Васильович

(Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)

ТЕХНОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ІЗ ЗАСВОЄННЯМ ДАНИХ ВИМІРЮВАНЬ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

(матеріали дисертації на здобуття ступеня доктора наук)

 

26 лютого 2010 року,   14.05,    213 ауд.
 
Штепа Неля Ігорівна 
(Українська інженерно-педагогічна академія, Харків)
Математичне моделювання розподілу корисних копалин методами інтерлінації та інтерфлетації функцій
(за матеріалами канд. дисертації)
 
26 листопада 2009 року,   12.20,    213 ауд.
 
Турчин Олександр Ярославович
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ)
Методи та моделі комбінаторної оптимізації та їх застосування
(за матеріалами канд. дисертації)
 
24 вересня 2009 року,   12.20,    213 ауд.
 

© 2010 - 2019
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено