Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

23 03 2020
Увага!

карантин


Далі...

20 02 2020
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Геолокаційні аспекти інноваційного розвитку економіки»


Далі...

04 02 2020
Cтипендії

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених


Далі...

11 12 2019

Конкурс

Оголошено Конкурс на щорічну премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 навчальному році!

Науково-дослідна частина нагадує Вам про Конкурс на щорічну премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 навчальному році!

Присуджується щорічно вісім Премій імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка в наступних номінаціях:

- дві викладачам і науковим співробітникам за підручники, навчальніпосібники;

- дві викладачам і науковим співробітникам за наукові праці, монографії;

- дві молодим вченим (кандидатам, докторам наук віком до 35 років);

- дві – аспірантам.

Просимо подати пропозиції та матеріали від інституту/факультету щодо кандидатур, які братимуть участь у Конкурсі.

Необхідні документи:

 - витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету (1 прим.);

- мотивоване подання на кандидата із зазначенням назви, наукової характеристики роботи, номінації, основних вагомих наукових досягнень, публікаційної активісти (1 прим.);

 - коротка анотація наукової роботи (обсягом до 2 сторінок у двох примірниках);

- перелік основних наукових публікацій за останні п'ять років, які входять в роботу:

          на конкурс викладачів та наукових співробітників – підручники, навчальні посібники, монографії, наукові праці з доданням реферату (обсягом до 10 сторінок в одному примірнику).

          на конкурс молодих ученихвіком до 35 роківперелік наукових друкованих публікацій (ксерокопії робіт), а також до списку публікацій додається реферат (обсягом до 10 сторінок в одному примірнику).

          на конкурс аспірантів – список наукових публікацій (ксерокопії робіт) або наукову роботу з важливих наукових проблем у певній галузі (водному примірнику).

- відгуки провідних учених на роботу (не менше двох в одному примірнику);

 - відомості про претендента, де зазначається: прізвище, ім’я та по батькові; дата, місяць і рік народження; освіта; спеціальність; науковий ступінь; вчене звання; почесні звання; місце основної роботи; посада; (для аспірантів інститут/факультет, курс у розгорнутому вигляді); адреса (службова, домашня та електронна); контактні телефони (службовий, домашній та мобільний) для оперативного зв’язку.

Зазначені вище документи повинні бути підписані директором інституту/деканом факультету, засвідчені печаткою і приймаються в паперовому (1 примірник) та електронному вигляді інформаційним сектором відділу науково-технічної інформації до 16 грудня 2019 року включно для підготовки питання до розгляду на засіданні Постійної комісії Вченої ради зпитань організації наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім.107Б).

Телефони для довідок: 239-31-74, 37-45;

e-mail: premii.ndch@gmail.com


© 2010 - 2019
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено