Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

23 03 2020
Увага!

карантин


Далі...

20 02 2020
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених

«Геолокаційні аспекти інноваційного розвитку економіки»


Далі...

04 02 2020
Cтипендії

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених


Далі...

10 09 2019

Конкурс

1. Премія імені М.М.Амосова – за видатні наукові роботи в галузі біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

2. Премія імені О.К.Антонова – за видатні досягнення в галузі технічної механіки та літакобудування (Відділення механіки НАН України).

3. Премія імені С.Я.Брауде – за видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України).

4. Премія імені М.П.Василенка – за видатні наукові роботи в галузі держави і права України (Відділення історії, філософії та права НАН України).

5. Премія імені Б.І.Вєркіна – за видатні роботи в галузі фізики і техніки низьких температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).

6. Премія імені О.С.Давидова – за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).

7. Премія імені А.О.Дородніцина – за видатні досягнення в галузі комп’ютерної математики та обчислювальної техніки (Відділення інформатики НАН України).

8. Премія імені Г.В.Карпенка – за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).

9. Премія імені А.І.Кіпріанова – за видатні наукові роботи в галузі органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).

10. Премія імені В.П.Комісаренка – за видатні наукові роботи в галузі патофізіології і ендокринології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

11. Премія імені М.І.Костомарова – за видатні наукові роботи в галузі історії та історичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).

12. Премія імені П.Г.Костюка – за видатні наукові роботи в галузі фізіології, біофізики і нейрофізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

13. Премія імені М.Г.Крейна – за видатні наукові роботи в галузі функціонального аналізу і теорії функцій (Відділення математики НАН України).

14. Премія імені С.О.Лебедєва – за видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління (Відділення інформатики НАН України).

15. Премія імені О.І.Лейпунського – за видатні роботи у галузі ядерної енергетики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).

16. Премія імені Н.Д.Моргуліса – за видатні роботи в галузі фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН України).

17. Премія імені О.В.Палладіна – за видатні наукові роботи в галузі біохімії та молекулярної біології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

18. Премія імені Є.О.Патона – за видатні наукові роботи в галузі створення нових металевих матеріалів і методів їх обробки (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).

19. Премія імені Г.С.Писаренка – за видатні наукові роботи в галузі міцності матеріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).

20. Премія імені О.В.Погорєлова – за видатні наукові роботи в галузі геометрії і топології (Відділення математики НАН України).

21. Премія імені Г.Ф.Проскури – за видатні роботи в галузі енергетики (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).

22. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).

23. Премія імені П.А.Тутковського – за видатні наукові досягнення в геології, географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології (Відділення наук про Землю НАН України).

24. Премія імені І.Я.Франка – за видатні роботи в галузі філології, етнології та мистецтвознавства (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).

25. Премія імені І.І.Шмальгаузена – за видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення загальної біології НАН України).

26. Премія імені В.Я.Юр’єва – за видатні наукові роботи в галузі генетики і створення нових методів акліматизації, більш високоврожайних сортів сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин (Відділення загальної біології НАН України).

Просимо подати пропозиції щодо кандидатур, які братимуть участь у конкурсі.

Необхідні документи:

розширений витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/ факультету що містить обґрунтування кандидатури (кандидатур) на здобуття премії;

опубліковану працю (монографії, підручники, навчальні посібники) або список наукових публікацій (цикл праць);

анотація, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки;

біографічні відомості про автора (авторів):

прізвище, ім’я, по батькові;

рік та місяць народження;

спеціальність (інституту/ факультету, назва кафедри);

почесне звання;

вчений ступінь, вчене звання

посада;

службова, домашня та електронна (e-mail) адреси,

контактні телефони (службовий та домашній);

ідентифікаційний код автора.

копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;

відгуки наукової громадськості, преси про роботу.

Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно перевищувати трьох осіб.

Примітки:

* детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу.  Довідка складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи за місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою.

На здобуття іменних премій можуть бути висунені:

наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років після їх опублікування;

винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне господарство.

Документи в одному примірнику (подаються в папці) повинні бути підписані директором інституту/ деканом факультету і засвідчені печаткою.

Усі матеріали в паперовому та електронному вигляді приймаються відділом науково-технічної інформації, інформаційного сектору НДЧ для підготовки питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи по 18 вересня 2019 року включно (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім. 107 «б»; телефони для довідок: 239-31-74, 37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com).


© 2010 - 2019
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено