Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

11 12 2019
Конкурс

на щорічну премію імені Тараса Шевченка


Далі...

10 12 2019
Стажування

в Microsoft (США) для аспірантів


Далі...

16 10 2019
Доповідь-презентація для аспірантів

Нові вимоги до захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії


Далі...

10 09 2019

Конкурс

1. Премія імені М.М.Амосова – за видатні наукові роботи в галузі біокібернетики, проблем штучного інтелекту та розробки нових інформаційних технологій (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

2. Премія імені О.К.Антонова – за видатні досягнення в галузі технічної механіки та літакобудування (Відділення механіки НАН України).

3. Премія імені С.Я.Брауде – за видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії (Відділення фізики і астрономії НАН України).

4. Премія імені М.П.Василенка – за видатні наукові роботи в галузі держави і права України (Відділення історії, філософії та права НАН України).

5. Премія імені Б.І.Вєркіна – за видатні роботи в галузі фізики і техніки низьких температур (Відділення фізики і астрономії НАН України).

6. Премія імені О.С.Давидова – за видатні роботи в галузі теоретичної і біологічної фізики (Відділення фізики і астрономії НАН України).

7. Премія імені А.О.Дородніцина – за видатні досягнення в галузі комп’ютерної математики та обчислювальної техніки (Відділення інформатики НАН України).

8. Премія імені Г.В.Карпенка – за видатні наукові роботи в галузі фізико-хімічної механіки матеріалів і матеріалознавства (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).

9. Премія імені А.І.Кіпріанова – за видатні наукові роботи в галузі органічної хімії, хімії високомолекулярних сполук та хімічної технології (Відділення хімії НАН України).

10. Премія імені В.П.Комісаренка – за видатні наукові роботи в галузі патофізіології і ендокринології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

11. Премія імені М.І.Костомарова – за видатні наукові роботи в галузі історії та історичного джерелознавства (Відділення історії, філософії та права НАН України).

12. Премія імені П.Г.Костюка – за видатні наукові роботи в галузі фізіології, біофізики і нейрофізіології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

13. Премія імені М.Г.Крейна – за видатні наукові роботи в галузі функціонального аналізу і теорії функцій (Відділення математики НАН України).

14. Премія імені С.О.Лебедєва – за видатні досягнення в галузі обчислювальної техніки, приладобудування й створення засобів і систем автоматизації та управління (Відділення інформатики НАН України).

15. Премія імені О.І.Лейпунського – за видатні роботи у галузі ядерної енергетики (Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України).

16. Премія імені Н.Д.Моргуліса – за видатні роботи в галузі фізики поверхні та фізичної і наноелектроніки (Відділення фізики і астрономії НАН України).

17. Премія імені О.В.Палладіна – за видатні наукові роботи в галузі біохімії та молекулярної біології (Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України).

18. Премія імені Є.О.Патона – за видатні наукові роботи в галузі створення нових металевих матеріалів і методів їх обробки (Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України).

19. Премія імені Г.С.Писаренка – за видатні наукові роботи в галузі міцності матеріалів і конструкцій (Відділення механіки НАН України).

20. Премія імені О.В.Погорєлова – за видатні наукові роботи в галузі геометрії і топології (Відділення математики НАН України).

21. Премія імені Г.Ф.Проскури – за видатні роботи в галузі енергетики (Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України).

22. Премія імені М.І.Туган-Барановського – за видатні наукові роботи в галузі економіки (Відділення економіки НАН України).

23. Премія імені П.А.Тутковського – за видатні наукові досягнення в геології, географії, океанології, геоекології, кліматології та метеорології (Відділення наук про Землю НАН України).

24. Премія імені І.Я.Франка – за видатні роботи в галузі філології, етнології та мистецтвознавства (Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України).

25. Премія імені І.І.Шмальгаузена – за видатні наукові роботи в галузі зоології, морфології, філогенії, екології тварин та біоніки (Відділення загальної біології НАН України).

26. Премія імені В.Я.Юр’єва – за видатні наукові роботи в галузі генетики і створення нових методів акліматизації, більш високоврожайних сортів сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин (Відділення загальної біології НАН України).

Просимо подати пропозиції щодо кандидатур, які братимуть участь у конкурсі.

Необхідні документи:

розширений витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/ факультету що містить обґрунтування кандидатури (кандидатур) на здобуття премії;

опубліковану працю (монографії, підручники, навчальні посібники) або список наукових публікацій (цикл праць);

анотація, що включає наукову характеристику праці та висновки щодо її значення для розвитку науки;

біографічні відомості про автора (авторів):

прізвище, ім’я, по батькові;

рік та місяць народження;

спеціальність (інституту/ факультету, назва кафедри);

почесне звання;

вчений ступінь, вчене звання

посада;

службова, домашня та електронна (e-mail) адреси,

контактні телефони (службовий та домашній);

ідентифікаційний код автора.

копії авторських свідоцтв та посвідчень про відкриття;

відгуки наукової громадськості, преси про роботу.

Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно перевищувати трьох осіб.

Примітки:

* детальну довідку у відсотково-цифровій формі про творчий внесок кожного члена авторського колективу у висунену на конкурс роботу.  Довідка складається окремо на кожного автора і підписується керівником установи за місцем роботи автора та скріплюється гербовою печаткою.

На здобуття іменних премій можуть бути висунені:

наукові праці лише після того, як мине не менше 6 місяців, але не більше 5 років після їх опублікування;

винаходи й відкриття – після їх впровадження у народне господарство.

Документи в одному примірнику (подаються в папці) повинні бути підписані директором інституту/ деканом факультету і засвідчені печаткою.

Усі матеріали в паперовому та електронному вигляді приймаються відділом науково-технічної інформації, інформаційного сектору НДЧ для підготовки питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи по 18 вересня 2019 року включно (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім. 107 «б»; телефони для довідок: 239-31-74, 37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com).


© 2010 - 2019
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено