Авторизація
Логін

Пароль

Забули пароль?

Реєстрація
Новини

18 01 2019
Міжнародний науковий симпозіум

«Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)»


Далі...

28 12 2018
Вітаємо!

з врученням Державної премії України в галузі освіти


Далі...

27 11 2018
Вітаємо!!!

з присудженням іменної стипендії Токаря Костянтина


Далі...

01 10 2018

Конкурс підручників

Шановні співробітники!

Науково-дослідна частина нагадує Вам про висунення підручників у 2019 році, які можуть взяти участь у конкурсі на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки. До розгляду на здобуття Державної премії приймають: 1) один підручник, який можна доповнювати додатковими матеріалами; 2) видання в друкованому вигляді та електронні підручники, які використовуються у навчальному процесі для вивчення певного навчального предмета (дисципліни), з грифом МОН України «Затверджено як підручник», або підручники видані (з 01.01.2015 «Рекомендовано вченою радою ВНЗ як підручник»). До розгляду на здобуття Державної не приймають підручники: 1) якщо вони опубліковані у завершеному вигляді менше ніж за 2 роки до їх висунення; 2) наклад яких менше ніж 500 примірників; 3) які вже двічі брали учать у конкурсі на здобуття Державної премії. Просимо на Вчених радах інститутів/ факультетів розглянути кандидатури і подати відповідні матеріали на конкурс підручників на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки.

Перелік документів:

   - витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/ факультету, що містить обґрунтування кандидатури (кандидатур) на здобуття премії;

   - лист-подання, що містить наукову характеристику роботи з висвітленням її значення для розвитку науки;

   - анотація підручника включає назву підручника (видавництво, рік видання, кількість сторінок та наклад), прізвища та ініціали претендентів, навчальний заклад, який висуває підручник, та коротку характеристику підручника (мету створення підручника, новизну та практичну значимість). Анотація подається українською, російською і англійською мовами в електронному вигляді обсягом до 1–ї сторінки кожною з мов (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту - 14);

   - матеріали попереднього обговорення (рекомендації, статті та рецензії, зокрема зарубіжні, на поданий підручник).

   - довідка про творчий внесоку роботу на кожного претендента окремо (на 1–2 сторінках), де вказується його посада під час написання підручника та конкретний творчий внесок у створення підручника, загальна кількість публікацій, реферованих та індекс їх цитування.

   - відомості про претендента (претендентів): прізвище, ім'я та по батькові (у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках); дата народження; освіта; спеціальність; науковий ступінь; академічне звання; вчене звання; посада; місце основної роботи; службова адреса (вказати поштовий індекс) та телефони (службовий і мобільний); домашня адреса та телефон.

   - реферат (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії.

   - згода на збір та обробку персональних даних.

 

*Примітки:

а) якщо на конкурс висувається колектив, то згода на збір та обробку персональних даних подається окремо на кожного претендента. Документи в одному примірнику (подаються в папці) повинні бути підписані директором інституту/деканом факультету і засвідчені печаткою;

б) якщо на конкурс подається колектив, то до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії може входити не більше восьми осіб, творчий внесок яких є найбільш визначним;

в) якщо авторський колектив підручника більший, ніж вищевказана кількість претендентів на здобуття Державної премії, всі особи, не включені до колективу претендентів, повинні надати свою згоду щодо не включення їх до складу претендентів на здобуття Державної премії;

г) якщо після висунення роботи змінились відомості про претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Комітет;

д) якщо висунуто особу, яка пішла з життя, у відомостях необхідно вказати адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон спадкоємця (спадкоємців).

 

Матеріали в паперовому та електронному вигляді приймаються відділом науково-технічної інформації, інформаційного сектору НДЧ для підготовки питання на засіданні Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи до 18 жовтня 2018 року включно (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім. 107; телефони для довідок: 239-31-74, 37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com).

Документи, оформлені неналежним чином, до участі в конкурсі не допускаються.

 

З повагою, науково-дослідна частина.


© 2010 - 2019
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено