Авторизация
Логин

Пароль

Забыли пароль?

Регистрация
Научная деятельность

Научный семинар

Новости

Пользователи  /  Преподаватель  /  Кашпур Олена Федорівна  

Кашпур Олена Федорівна
кандидат фіз.-мат. наук,
доцент кафедри обчислювальної математики
 
Факультет кібернетики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна, 03127 Київ, пр. Глушкова 4д, кімн. 213
телефон: 067-209-08-46

Освіта, звання та ступені

 • Кандидат фізико-математичних наук («Інтерполяція поліноміальних операторів»), 01.01.07, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, 1996.
 • Атестат доцента кафедри методів обчислювального експерименту (02 ДЦ №011439, 16 лютого 2006).
 • Аспірантура факультету кібернетики, Київський національний університет iмені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 1992-1996.
 • Факультет кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 1987-1992.
 • Середня школа №8, Біла Церква (Україна), 1977-1987.

Викладацька діяльність

 • Чисельні методи
 • Pівняння математичної фізики
 • Чисельні методи математичної фізики

Наукові інтереси

 • Наближення нелінійних операторів
 • Спектральна теорія операторів
 • Рівняння в частинних похідних

Вибрані публікації

 1. Интерполирование полиномиальных операторов в гильбертовом пространстве, Обчислювальна та прикладна математика, збірник наукових праць, Київ, 1995, вип. 79, С. 85-91
 2. О сходимости интерполяционного процесса с минимальной нормой в гильбертовом пространстве, Журнал обчислювальної та прикладної математики, 1998, №2(84), С. 169-175
 3. Анализ точности интерполирования целых операторов в гильбертовом пространстве при возмущенных узловых значениях, Український математичний журнал, 2003, т.55, №7, С. 953-960
 4. Операторні інтерполянти в гільбертовому просторі асимптотично точні на поліномах, Вісник Київського університету, Серія: фізико-математичні науки, 2005, №4, С. 242 - 248

Гранти та відзнаки

 • 1996, Премія НАН України для молодих вчених, за цикл робіт «Інтерполювання поліноміальних операторів»