Авторизация
Логин

Пароль

Забыли пароль?

Регистрация
Научная деятельность

Научный семинар

Новости

Пользователи  /  Преподаватель  /  Аджубей Лариса Трохимівна  

Аджубей Лариса Трохимівна

 кандидат фізико-математичних наук
доцент кафедри обчислювальної математики
 
факультет кібернетики
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Україна, 03127, Київ, пр.Глушкова 4д, кімн.209
телефон: 050-688-64-30
 

 

Освіта, звання та ступені

 • Кандидат фізико-математичних наук (“Минимаксные задачинаблюдения и управления некоторыми волновыми процессами”), 01.01.09, Київськийнаціональнийуніверситет ім. Тараса Шевченка, Київ,1987р.
 • Атестат старшого наукового співробітника з спеціальності ”Математичне моделювання та обчислювальні методи в наукових дослідженнях” (СН №001947, 2 жовтня 1995р.)
 • Атестат доцента кафедри обчислювальної математики (02ДЦ№015795,15 грудня 2005р.)
 • Аспірантура факультету кібернетики (заочна форма навчання), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,1978-1982р.
 • Факультет кібернетики Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. Спеціальність – математика (кваліфікація - обчислювальна математика), (диплом Э № 012734 від 26.06.71)
 • Середня школа №78,Київ

Викладацька діяльність

 • Вища математика (для спеціальності “програмна інженерія”)
 • Математичний аналіз

Наукові інтереси

 • Теорія оптимального керування та спостереження
 • Математичні методи в економічних дослідженнях

Вибрані публікації

 1. Аджубей Л.Т. Мінімаксне оцінювання функціоналів від правих частин параболічних рівнянь при точкових спостереженнях // Вісник Київського університету: Серія: фізико-математичні науки, № 4, 2001.
 2. Аджубей Л.Т. О минимаксном прогнозировании по неполым данным функционалов от решений начально-краевых задач для уравнений параболического типа // Журнал обчислювальної та прикладної математики, № 86, 2001.
 3. Аджубей Л.Т. Про задачу спостереження в нечітких дискретних системах // Вісник Київського університету, серія „Кібернетика”, № 6, 2005, С. 26-30.
 4. Аджубей Л.Т. Один алгоритм прийняття рішень в ситуації з нечіткими вихідними даними // Вісник Київського університету: Серія фізико-математичні науки, № 1, 2009.