Авторизация
Логин

Пароль

Забыли пароль?

Регистрация
Научная деятельность

Научный семинар

Новости

Пользователи  /  Преподаватель  /  Александрович Ірина Миколаївна  

Александрович Ірина Миколаївна

кандидат фіз.-мат. наук
доцент кафедри обчислювальної математики

Факультет кібернетики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 03127 Київ, пр. Глушкова 4д, кімн. 210

Освіта, звання та ступені

 • Атестат доцента кафедри обчислювальної математики (ДЦ № 006512, Москва, 1 вересня 1976).
 • Кандидат фізико-математичних наук ("Інтегральні представлення р-аналітичних функцій з характеристикою p=elx yk та їх застосування до розв’язування крайових задач"), 15.12.07, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 1970.
 • Аспірантура  механіко-математичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 1967–1970.
 • Механіко-математичний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 1962–1967.
 • Ковельська середня школа № 6, м. Ковель (Україна), 1952 – 1962.

Викладацька діяльність

 • Математичний аналіз
 • Методи теорії функції комплексної змінної в рівняннях з частинними похідними
 • Рівняння математичної фізики

Наукові інтереси

 • Інтегральне зображення розв’язків рівняння Гельмгольця та ітераційного осесиметричного рівняння Гельмгольця.
 • Диференціальні та інтегральні оператори, що визначають розв’язки рівнянь та систем еліптичного та гіперболічного типів.

Вибрані публікації

 1. Александрович І.М. Обернення деяких інтегральних рівнянь з ядром Бесселя // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки, 2007, вип. 4, с. 196-200.
 2. Александрович І.М. Обернення деяких інтегральних рівнянь // Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2004, №2(91), с. 25-30.
 3. Александрович І.М. Інтегральне зображення розв’язків ітераційного рівняння Гельмгольця та полі гармонічного рівняння // Вісник Київського університету. Серія фіз.-мат. науки, 2001, №2.
 4. Александрович І.М. Диференіальні оператори, що визначають розв’язок рівнянь еліптичного типу // УМЖ, 1995, т. 47, № 12, с. 1587-1593.
 5. Александрович И.Н. Представление р-волновых функцій в виде линейной комбинации волновых функций // УМЖ, 1982, т. 34, № 2.

 Гранти та відзнаки

 • 1997, Кращий викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 1995, "Соросівський доцент".
 • 1987, "Ветеран праці".
 • 1982, Медаль "В пам'ять 1500-річчя Києва".
 • 1981, Диплом 3 ступеня МВССO УРСР за кращу наукову роботу.