Авторизация
Логин

Пароль

Забыли пароль?

Регистрация
Научная деятельность

Научный семинар

Новости

Темы курсовых и дипломных работ

Курсовые работы

Научный руководитель - ассистент Денисов С.В.
«Аналіз інформаційної протидії у невироджених соціальних мережах, аналіз моделей організаційних схем з розподіленим контролем»
«Дослідження моделі взаємного впливу агентів у соціальних мережах»
«Дослідження моделі інформаційного впливу ЗМІ у однорідних соціальних мережах»
«Моделі інформаційного управління в соціальних мережах. Репутація членів соціальної мережи»
 
Научный руководитель - профессор Клюшин Д.А.
«Математичне моделювання процесу поширення у тканині лікарських засобів, введених за допомогою пластиру із мікроголками»
«Діагностика раку на основі фрактальної розмірності»
 
Научный руководитель - профессор Номировский Д.А.
«Узагальнена розв'язність гіперболічного диференціального рівняння в частинних похідних»
 
Научный руководитель - профессор Семёнов В.В.
«Геодезичні метричні простори та оптимізація»
«Дослідження методів декомпозиції»
«Задача транспортної рівноваги»
«Задача Штакельберга»
«Методи апроксимації нерухомих точок»
«Метод субградієнтів для задачі з розподіленими даними. Дослідження пошуку геометричної  медіани на многовидах»
«Моделювання конкуренції традиційних суспільств (Мікени vs Троя)»
«Рандомізований алгоритм Качмажа для розв'язання систем лінійних рівнянь та нерівностей»
 
Научный руководитель - доцент Черний Д.И.
«Моделі занурення нескінченного клину у ідеальну рідину»
«Моделювання течії у протоці за допомогою методу дискретних особливостей»
«Обтікання нестаціонарною течією фіксованої перешкоди. Побудова розподілу тиску та потенціалу течії»
 

Бакалаврские дипломные работы 

Научный руководитель - ассистент Денисов С.В.
«Інфекційна модель поширення інформації в соцмережі»
«Моделювання коливальних процесів з застосуванням web-технологій»
«Web-середовище для обчислення розв’язку диференціальних рівнянь на базі МСЕ»
 
Научный руководитель - профессор Клюшин Д.А.
«Генетичні алгоритми побудови еліпсоїдів Петуніна та їх застосування»
«Квадратичний дискримінантний аналіз та його застосування»
«Методи фільтрації сканограм інтерфазних ядер»
«Побудова 3D-еліпсоїдів за мінімальними паралелепіпедами»
«Статистичні методи класифікації цитометричних зображень»
«Числові методи аналізу ДНК»
 
Научный руководитель - профессор Номировский Д.А.
«Чисельне моделювання процесу нагріву рухомого тіла у блоках термозакріплення пристроїв друку»
 
Научный руководитель - профессор Рублёв Б.В.
«Застосування ЕМ-алгоритму в процесі побудови еліпса мінімальної площі»
«Побудова еліпса мінімальної площі для половини заданих точок методом обчислювальної геометрії»
 
Научный руководитель - профессор Семёнов В.В.
«Динамічні системи для задач рівноважного програмування»
«Прямо-двоїсті методи»
 

Магистерские дипломные работы 

Научный руководитель - профессор Клюшин Д.А.
«Алгоритми бустингу в задачах діагностики раку»
«Порівняльний аналіз довірчих інтервалів зі змінним рівнем значущості»
 
Научный руководитель - профессор Рублёв Б.В.
«Застосування моделі суміші нормальних розподілів для апроксимації еліпсоїда мінімальної площі»
«Побудова метрики на бінарних графах»
 
Научный руководитель - профессор Семёнов В.В.
«Модель оптимальної тарифікації доріг транспортної системи мегаполісу»
«Регуляризація екстрапроксимальних та екстраградієнтних методів»
«Моделювання конкуренції традиційних суспільств (Мікени vs Троя)»
 
Научный руководитель - доцент Черний Д.И.
«Задача максимізації потоку ідеальної рідини через вісесиметричну систему перешкод з рухомою границею»