Головна сторінка Факультет кібернетики КНУ


Задірака Валерій Костянтинович

Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор

Народився 12 листопада 1941 року в м. Красноярську. В 1958 р. закінчив СШ № 38 у м. Києві та вступив на механіко-математичний ф-т Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив у 1963 р.

У 1963–1967 р. навчався в аспірантурі Київського університету, науковий керівник доктор фізико-математичних наук Іванов В.В. У 1968 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Деякі застосування теорії апроксимації до розв'язання задач автоматичного регулювання”. В 1981р. захистив докторську дисертацію на тему “Оптимізація обчислень перетворення Фур'є”. Читає спецкурси “Методи алгоритмізації неперервних виробничих процесів”, “Теорія обчислень Фур’є”, “Методи цифрової обробки сигналів”, “Методи захисту інформації”.

3 1963 року працює в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України.

З 2006 року Член кореспондент НАН України.

Наукові досягнення. Створена Задіракою В.К. математична школа з теорії обчислень широко відома в Україні та за її межами (за його ініціативою та при безпосередній участі проведено 32 наукових форуми з оптимізації обчислень). Він є членом оргкомітетів багатьох конференцій з інформатики та її застосувань. Вміє зацікавити та організувати молодих фахівців, керує докторантами (3) та аспірантами (5), є спів керівником наукового семінару “Обчислювальна математика” при Науковій раді “Кібернетика НАН України”.

Він є членом вченої ради інституту, членом експертної ради ВАК України, членом спеціалізованої ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій при Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ, членом редколегії ряду наукових журналів.

Лауреат премії НАН України імені В.М.Глушкова (2003), Державної премії України в галузі науки і техніки (2009).

З 1981 по 1990 р. та з 1992 по 1999 р. – професор кафедри чисельних методів математичної фізики, з 1990 по 1992 р. – професор кафедри системного аналізу та прийняття рішень, з 1999 по 2006 р. – професор кафедри методів обчислювального експерименту, з 2006 р. – професор кафедри обчислювальної математики (за сумісництвом).

Підготував 12 кандидатів та 2 доктори наук.

Сфера наукових інтересів: загальна теорія оптимальних алгоритмів, теорія інтегралів Фур'є, комп’ютерні технології розв’язування прикладних задач з заданими характеристиками якості, цифрова обробка сигналів, теорія ортогональних перетворень, прикладна криптографія.

Автор 300 наукових робіт, з них 4 підручники та 6 монографій: Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов. – М., Наука, 1975. – 400с. (співавтори – Іванов В.В. та інш.); Теория вычисления преобразования Фурье. – К., Наук. думка, 1983. – 215с.; Цифровая обработка сигналов. – К., Наук. думка, 1993. – 294с. (співавтор – Мельникова С.С.); Комп’ютерна криптологія. – К., 2002. – 503с. (співавтор – Олексюк О.С.); Т-ефективні алгоритми наближеного розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики. – Київ, 2003. – 261с. (співавтори – Бабич М.Д., Березовський А.І. та інш.); Комп’терна арифметика багаторозрядних чисел. – К.: Вид-во "Збруч". – 2003. – 265 с.

© 2004 - 2010
КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра обчислювальної математики
Всі права захищено