Authorization
Login

Password

Forgot password?

Registration
Scientific activity

Seminar

News

Users  /  Professor  /  Оноцький В'ячеслав Валерійович  

Оноцький В'ячеслав Валерійович

асистент кафедри обчислювальної математики
секретар кафедри обчислювальної математики

Факультет кібернетики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 03127 Київ, пр. Глушкова 4д, кімн. 236

e-mail: vingar&ukr.net
телефон: 044-259-08-89

Освіта, звання та ступені

 • Кандидат фізико-математичних наук, 2013
 • Асистент кафедри обчислювальної математики, з 1.01.2002.
 • Заступник декана з виховної роботи, 2003-2004
 • Аспірантура факультету кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 1999-2002.
 • Студент факультету кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 1994-1999.
 • Всесоюзна заочна фізико-математична школа при Московському університеті імені Михайла Ломоносова, 1991-1994.

Викладацька діяльність

 • Математичний аналіз
 • Функціональний аналіз
 • Теорія функцій комплексної змінної
 • Чисельні методи
 • Програмування
 • Сучасні методи комп'ютерного моделювання
 • Застосування методу скінчених елементів
 • Комп'ютерна алгебра
 • Теорія різницевих схем
 • Чисельне моделювання динаміки систем

Наукові інтереси

Чисельнне моделювання для систем Нав'є-Стокса, параболічних та гіперболічних рівнянь, різницеві алгоритми, задачі ідентифікації та оптимального керування; СЛАР та ЗЛП з погано обумовленими  матрицями; криптографія; розробка алгоритмів та програмних комплексів розв'язування відповідних задач

Інші інтереси:
Футбол. Прикладне програмування. Криптографія.

Вибрані праці:

1. Дисипативність двокрокових симетризованих алгоритмів для гіперболічних рівнянь переносу.// Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. - 2000. - №4. С. 182-189. , співавт. О.Ю. Грищенко

2. Двокрокові різницеві алгоритми для гіперболічних рівнянь першого порядку з керованою штучною в'язкістю. // Журнал обчислювальної та прикладної математики. -2001. - №1(86). С. 20-28., в співавт. с О.Ю.Грищенко, В.І.Ляшко

3. Економічний чисельний алгоритм для одного класу нелінійних крайових задач. // Доповіді НАН України. - вип. 3. - 2003. - С. 68-72., співавт. І. І. Ляшко, О.Ю. Грищенко, В.М. Склеповий

4. Тести з програмування С/С++. http://www.vingar.ho.ua

5. Пакет прикладних програм з чисельного моделювання та обчислювальної математики http://www.vingar.ho.ua/for_students/Package1.zip