Authorization
Login

Password

Forgot password?

Registration
Scientific activity

Seminar

News

Users  /  Scientist  /  Сандраков Геннадій Вікторович  

Сандраков Генадій Вікторович                           
доктор фізико-мат. наук
провідний науковий співробітник лабораторії обчислювальних методів в механіці суцільних середовищ кафедри обчислювальної математики  факультету кібернетики.
 
Факультет кібернетики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна, 03127 Київ, пр. Глушкова 4д,  кімн. 212
e-mail:  sandrako@mail.ru
 
Освіта, звання та ступені
 • Старший науковий співробітник 01.01.02 («диференціальні рівняння» АС № 006503), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 2008.
 • Доктор фізико-математичних наук («Усереднення нестаціонарних рівнянь з сильно змінними коефіцієнтами») 01.01.02 («диференціальні рівняння» ДД № 001517), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Україна), 2000.
 • Доктор фізико-математичних наук («Усереднення нестаціонарних рівнянь з сильно змінними коефіцієнтами», наук. консультант академік РАН Н.С. Бахвалов) 01.01.02 («диференціальні рівняння» ДК № 016169),  Московський державний університет імені Михайла Ломоносова, Москва (Росія), 1999.
 • Кандидат фізико-математичних наук («Чисельно-асимптотичне дослідження лінеаризованої системи гідродинаміки для періодичних середовищ», наук. керівник академік РАН Н.С. Бахвалов) 01.01.07 («обчислювальна математика» ФМ № 041515),  Відділенні обчислювальної математики АН СССР, Москва (Росія), 1990.
 • Докторантура відділення математики, механіко-математичний факультет,  Московський державний університет імені Михайла Ломоносова, Москва (Росія), 1995-1998.
 • Аспірантура відділення математики, механіко-математичний факультет,  Московський державний університет імені Михайла Ломоносова, Москва (Росія), 1985-1988.
 • Механіко-математичний факультет (математика МВ № 863544),  Московський державний університет імені Михайла Ломоносова, Москва (Росія), 1980-1985.
 
Викладацька діяльність
 • Прикладна математика
 • Математична фізика
 • Обчислювальна математика
 • Оптимізація
 
Наукові інтереси
 • Асимптотичні методи
 • Теорія усереднення
 • Рівняння математичної фізики
 • Математична гідродинаміка
 • Варіаційні задачі
 • Обчислювальна математика
 • Моделювання
 • Функціональний аналіз 
 
Вибрані публікації
 1. Сандраков Г.В. Асимптотика по малой вязкости решений системы  уравнений Стокса // Доклады РАН. – 2007. –  Т. 414, №2. – С. 175 – 178.
 2. Сандраков Г.В. Влияние вязкости на осцилляции в некоторых линеаризованных задачах гидродинамики// Известия РАН. Серияматематическая. – 2007.  – Т. 71, №1. – С. 101 – 154.
 3. Sandrakov G. V. On some properties of solutions of Navier-Stokes equations with oscillating data // J. Mathematical Sciences. – 2007.  – V. 143, №4. – P. 3377 – 3385.
 4. Сандраков Г. В. Осреднение вариационных неравенств и уравнений, определенных псевдомонотонным оператором // Математический сборник. – 2008. – Т. 199, № 1. – С. 67-100.
 
Гранти та відзнаки
 • 2010, Почесна грамота Президії НАН України
 • 1995-1998, Грант INTAS для підтримки наукових досліджень
 • 1995-1999, Грант РФФИ для підтримки наукових досліджень