Authorization
Login

Password

Forgot password?

Registration
Scientific activity

Seminar

News

Users  /  Professor  /  Ляшко Сергій Іванович  

Ляшко Сергій Іванович

 
завідувач кафедри обчислювальної математики
 
член-кореспондент НАН України
доктор фіз.-мат. наук
професор кафедри обчислювальної математики
 
Факультет кібернетики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Україна, 03127 Київ, пр. Глушкова 4д, кімн. 216
e-mail: silsil1@yandex.ru
телефон: 259-05-32, 098 -476-16-86
 
Освіта, звання та ступені
 • У 1992 отримав вчене звання професора по кафедрі обчислювальної математики
 • У 1990 захистив докторську дисертацію за спеціальністю "застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях"
 • У 1981 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "математична кібернетика"
 • Аспірантура Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
 • Навчався на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Викладацька діяльність
 • Методи оптимізації
 • Дослідження систем з розподіленими параметрами
 • Вибрані питання оптимізації моделей екологічних досліджень
 • Теорія оптимізації в функціональних просторах
 
Наукові інтереси
 • Наукові інтереси лежать в області інформатики, моделювання та оптимізації систем

 

 • Член робочої групи по науці і технологіям Міносвіти України
 • Член спеціалізованої ради Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ із захисту докторських дисертацій
 • Член редколегії ряду наукових журналів та збірників, в тому числі є головним редактором “Журналу обчислювальної та прикладної математики”
 • Член президії комісії з прикладної математики Міносвіти України
 • Дійсний член Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем
 
Вибрані публікації
 • Ляшко С.И. Обобщенное управление линейными системами / К.- Наук. думка.-1998.- 500с.
 • Lyashko S.I. Generalized Optimal Control of Linear Systems with Distributed Parameters / Dordrecht, Boston, London.- Kluwer Academic Publishers.-2002.- 455p.
 • Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В.   Двадцатая проблема Гильберта (обобщенные решения операторных уравнений)  / Москва, Санкт-Петербург, Киев. - Диалектика. - 2009.- 190с.
 
Гранти та відзнаки
 • Медаль з премією АН УРСР для молодих вчених (1980)
 • Премія імені В.М. Глушкова НАН України ”(2001)
 • Грамота Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”
 • Державна премія України в галузі науки і техніки 2009 року за цикл наукових праць “Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації”