Authorization
Login

Password

Forgot password?

Registration
Scientific activity

Seminar

News

Users  /  Professor  /  Молодцов Олександр Ілліч  

 

Молодцов Олександр Ілліч
 
кандидат фіз.-мат. наук
доцент кафедри обчислювальної математики
 
 Факультет кібернетики
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 Україна, 03127 Київ, пр. Глушкова 4д, кімн. 208
 
телефон: ( 067) 160-70-34
 
Освіта, звання та ступені
  • Атестат доцента кафедри обчислювальної математики ( ДЦ АР № 000602, 5 грудня 1994)
  • Кандидат фізико-математичних наук (ВАК СРСР від 5.08.1987), диплом  ФМ №02884
 
Викладацька діяльність
  • Математичний аналіз
  • Теорія функцій комплексної змінної
 
Наукові інтереси
  • Класичний та сучасний математичний аналіз
  • Чисельні методи в задачах математичної фізики