Authorization
Login

Password

Forgot password?

Registration
Scientific activity

Seminar

News

Users  /  Professor  /  Ляшко Сергій Іванович  

Ляшко Сергій Іванович

завідувач кафедри обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри обчислювальної математики

Адреса: Україна, 03127 Київ, пр. Глушкова 4д, кімн. 216

e-mail: lyashko.serg@gmail.com

телефон: (044)259-05-32, (044)259-04-36, 098-476-16-86

Освіта, звання та ступені

 • У 1992 отримав вчене звання професора по кафедрі обчислювальної математики
 • У 1990 захистив докторську дисертацію за спеціальністю "Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів в наукових дослідженнях"
 • У 1981 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "Математична кібернетика"
 • З 1977 р. по 1981 р. навчався в аспірантурі Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України
 • З 1972 р. по 1977 р. навчався на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Робота

 • З 1991 р. по теперішній час є завідувачем кафедри обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З 1977 р. по 1991 р. працював в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова Національної академії наук України (від інженера до головного конструктора проекту)

Викладацька діяльність

 • Методи оптимізації
 • Дослідження систем з розподіленими параметрами
 • Вибрані питання оптимізації моделей екологічних досліджень
 • Теорія оптимізації в функціональних просторах

Наукові інтереси

 • Наукові інтереси лежать в області інформатики, моделювання та оптимізації систем

Область досліджень

 • Оптимальна теорія керування
 • Обчислювальна математика

Попередні та поточні дослідження

 • Теорія та методи розв'язку сингулярних задач оптимального керування
 • Узагальнені розв'язки операторних рівнянь і екстремальних елементів

Керівництво

 • 8 докторів наук
 • 14 кандидатів наук

Методологічна та технічна експертиза

 • Математичне моделювання
 • Оптимальне керування системами з розподіленими параметрами
 • Методи оптимізації

Вибрані публікації (всього  250 публікацій, в тому числі 8 монографій)

 • Lyashko S.I., Semenov V.V. A New Two-Step Proximal Algorithm of Solving the Problem of Equilibrium Programming // In: Optimization and Applications in Control and Data Sciences (ed. B.Goldengorin), Springer Optimization and Its Applications, volume 115, P. 315-326.
 • Lyashko S.I., Klyushin D.A., Semenov V.V., Prysiazhna V.V., Shlykov M.P. Nonparametric Ellipsoidal Approximation of Compact Sets of Random Points // In: Optimization and Applications in Control and Data Sciences (ed. B.Goldengorin), Springer Optimization and Its Applications, volume 115, P.327-340.
 • Klyushin D.A., Lyashko S.I., Nomirovskii D.A., Petunin Yu. I., Semenov V.V. Generalized Solutions of Operator Equations and Extreme Elements. – Springer, 2012. – 202+xxi p.
 • Sergey Lyashko, Dmitry Klyushin, Dmitry Nomirovsky, Vladimir Semenov. Identification of age-structured contamination sources in ground water // In: Optimal Control of Age-Structured Populations in Economy, Demography, and the Environment (eds. R. Boucekkinie, N. Hritonenko & Y. Yatsenko). Routledge, UK, 2010, p. 277-292.
 • Ляшко С.И., Номировский Д.А., Петунин Ю.И., Семенов В.В.   Двадцатая проблема Гильберта (обобщенные решения операторных уравнений)  / Москва, Санкт-Петербург, Киев. - Диалектика. - 2009.- 190с.
 • Lyashko S.I. Generalized Optimal Control of Linear Systems with Distributed Parameters / Dordrecht, Boston, London.- Kluwer Academic Publishers.-2002.- 455p.
 • Ляшко С.И. Обобщенное управление линейными системами / К.- Наук. думка.-1998.- 500с.

Нагороди та відзнаки

 • Державна премія України в галузі науки і техніки 2009 року за цикл наукових праць “Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації”
 • Грамота Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”
 • Премія імені В.М. Глушкова НАН України ”(2001)
 • Медаль з премією АН УРСР для молодих вчених (1980)

Міжнародні проекти

 • Грант NATO982209 (Керівник)
 • Індивідуальний грант Міжнародного наукового фонду (ISF 1998)
 • Грант Канадського дослідницького центру міжнародного розвитку (IDRC 1999) (Керівник)

Інша діяльність

 • Член робочої групи по науці і технологіям Міносвіти України
 • Член спеціалізованої ради Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ із захисту докторських дисертацій
 • Член редколегії ряду наукових журналів та збірників, в тому числі є головним редактором “Журналу обчислювальної та прикладної математики”
 • Член президії комісії з прикладної математики Міносвіти України
 • Дійсний член Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем