Authorization
Login

Password

Forgot password?

Registration
Scientific activity

Seminar

News

Users  /  Scientist  /  Ляшко Іван Іванович   / Lyashko

Ляшко Іван Іванович

Ляшко Іван Іванович - академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор, Заслужений діяч науки України. Народився 9 вересня 1922 року у с. Мацківці Лубенського району Полтавської області у сім'ї селянина. На його долю випали найсуворіші випробування передвоєнних, воєнних і післявоєнних років. Майже 8 років, починаючи з 1940, він прослужив на Чорноморському флоті. Відразу після демобілізації у 1948 році командир зенітної установки лінкора "Севастополь" главстаршина І.І. Ляшко став студентом Київського учительського інституту, який закінчив усього за один рік. Працюючи вчителем у с. Ставище Київської обл., вiн заочно i теж достроково закiнчив у 1952 роцi Київський педагогiчний iнститут. Математичнi здiбностi i виняткова працелюбнiсть молодого спецiалiста привернули увагу вiдомих вчених А.Ю. Iшлiнського i Г.М. Положiя. Ляшка було запрошено до аспірантури механіко-математичного факультету Київського університету. Кандидатську дисертацію він захистив у 1955 році і був призначений асистентом кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету. Після захисту у 1963 році дисертації на звання доктора фізико-математичних наук, І.І. Ляшко за конкурсом обiйняв посаду завідувача кафедрою математичної фізики (1964 р.), а у 1965 році був обраний деканом механіко-математичного факультету. У 1969 році разом з академіком В.М. Глушковим він створив перший у Радянському Союзі факультет кібернетики, ставши його деканом і завідувачем кафедрою обчислювальної математики. У 1969 році І.І. Ляшка було обрано член-кореспондентом АН України, а у 1973 році - академіком АН України. І.І. Ляшко - двічи лауреат Державної премії України, премії ім. М.М. Крилова, ряду державних нагород.