Authorization
Login

Password

Forgot password?

Registration
Scientific activity

Seminar

News

Users  /  Professor  /  Черній Дмитро Іванович  

Черній Дмитро Іванович
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 
Основні напрямки наукової діяльності
  • методи математичної фізики
  • обчислювальні методи для сингулярних інтегральних рівнянь
  • обчислювальні технології компьютерного моделювання
 
Викладацька діяльність
  • рівняння математичної фізики
  • інтегральні рівняння
  • чисельні методи прикладної математики
  • обчислювальні технології моделювання
  • інформаційні технології 
 
Коротка біографія
 
Народився 26.01.1963р., м. Актюбінськ. Закінчив в  1980 р. середню школу № 60 м.Шубаркудук Актюбінської області,  механіко-математичний факультет Московського державного університету імені М.В.Ломоносовав1985 р., аспірантуру факультету кібернетики Київського державного університету імені Тараса Шевченков 1993 р.
 
Після закінчення МДУ був направлений міністерством суднобудівної промисловості СРСР  до Київського НДІ гідроприладів для участі у створенні  гідроакустичних та гідродинамічних комплексів і  систем для МО СРСР.
 
З 1991 р. працює на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченко. В 2001 р. в Інституті гідромеханіки НАН України захистив дисертацію на тему «Чисельне моделювання течій ідеальної нестисливої рідини  в областях з різнотипними, непроникними рухомими границями».
 
Приймав участь в створенні інформаційно-аналітичних систем організаційного та технологічного призначення. Автор розробок моделюючих систем у галузях   аерогідродинаміки, гідрології, та екології. Керівник (2000-2002 рр.) міжнародного проекту (грант IPAC, Canada) із проблеми зміни клімату.
 
В 2001-2002 рр. – В.О. Голови правління ВАТ “Телекомінвест”, в 2005-2006 рр. начальник науково-дослідної частини - заступник проректора з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Починаючи з 1999 р. постійний член оргкомітетів міжнародних симпозіумів   DSMMPh/МДОЗМФ.
 
Має понад 100 наукових праць (включаючи авторські свідоцтва на винаходи та монографії).